Predstavitev podjetja Timago in Društvo Timago

Timago, pravno informiranje d.o.o., predstavlja pravno informacijsko pisarno v kateri podajamo različne osnovno pravne informacije večjim subjektom.

Društvo za pravno pomoč Timago predstavlja, osnovno pravno pomoč posameznikom, socialno ogroženim posameznikom in osebam s posebnimi potrebami.

KONTAKTI

timago@amis. net

drustvo.timago@siol.net

Tel.: 031 451 737


Kaj je TIMAGO?

Za Pravno informacijsko pisarno Timago, oziroma podjetje Timago, pravno informiranje d.o.o. si v prvi vrsti želimo, da nismo prepoznani kot klasično storitveno podjetje ali proizvodno podjetje, ki izdeluje določen izdelek. V naši Pravno informacijski pisarni Timago si želimo, da smo prepoznani v smislu tega, da opravljamo delo v službi posameznika, ki potrebuje osnovne pravne informacije, oziroma, da delujemo tudi podoben način kot zasebniki. Skozi naše delo od leta 2015 dalje, ko je bilo podjetje ustanovljeno, se je pokazala potreba po tem, da naše storitve delno izvajamo tudi brezplačno, zato smo se leta 2019 na našo pobudo ustanovili tudi društvo in se posledično razdelili na dva dela in sicer;

Pravno informacijsko pisarno Timago, vodi direktorica in lastnica podjetja, Andrejka Gostečnik

in se večinoma ukvarja z delom za gospodarske družbe in posameznike na pridobiten način poslovanja.

Društvo za pravno pomoč Timago pa poleg sodelovanja ostalih članov vodim Aleš Gostečnik kot predsednik.

Naše delo na društvu je ponujanje osnovne pravne pomoči posameznikom, socialno ogroženim in osebam s posebnimi potrebami, ki pa še imajo opravilno sposobnost in načeloma skrbijo sami zase. Pomembna razlika med društvom in pravno informacijsko pisarno je torej ta, da društvo deluje na večinoma nepridobiten način, kar je tudi smisel delovanja društev na sploh.

Splošno gledano, pa na obeh subjektih svoje delo opravljamo kot vse druge pravne pisarne z razliko tega, da mi na pravnem področju podajamo zgolj osnovne teoretične in praktične pravne informacije, ne pa svetovanja in usmerjanja kot takega. Bistvo našega dela je, da naše stranke pridobijo natančno informacijo, kdo jim bo v celoti lahko pomagal.

Torej naši precej usmerjeni cilji pri delu so, da naša stranka po odhodu iz naše pisarne natančno ve kdo bo reševal njihovo nadaljnjo situacijo, torej na koga se v nadalje naj obrnejo. Posledično, pa si pri tem želimo, da se naše stranke vedno znova vračajo po dodatne informacije in s tem uživajo našo prisotnost pri njihovem primeru na način dobrega podpornega sodelovanja.

Na fotografiji predsednik društva za pravno pomoč Timago Aleš Gostečnik

Vizija in načrti za TIMAGO?

Vizija in načrti Pravno informacijske pisarne TIMAGO in Društva za pravno pomoč Timago so razširjanje koncepta delovanja in predstavljanja osnovnih pravnih informacij, ki jih bo tudi v bodoče potrebno nadgrajevati in prilagajati delovanju družbe na področju prava. V pravno informacijski pisarni TIMAGO in Društvu za pravno pomoč Timago ne zasledujemo hitrega razvoja, ker ga na področju prava ni in ga ne more biti, zato sledimo celovitim in kakovostnim korakom pravne prihodnosti.

To pomeni, da smisel delovanja naših dveh subjektov ni v tem, da se širimo kot klasična podjetja, v smislu razširjanja obstoječega kadra, ampak da svoje delovanje usmerjamo trenutnim potrebam naših strank s kar najširšo možno strokovno pomočjo ustreznih pravnih strokovnjakov izven naših subjektov.

Aleš ujet med delom

Kaj pomeni Coworking Pristop Šoštanj za TIMAGO?

Pravno informacijski pisarni TIMAGO in Društvu za pravno pomoč Timago, Coworking Pristop Šoštanj pomeni eno od ključnih pomoči za razvoj in nenehno nadgradnjo ideje našega delovanja. Naša pisarna in naše društvo s Pristopom razvijata tako koncept, kot teoretični in praktični del delovanja.

Naše delo je namreč del živega sistema, ki se mora nenehno prilagajati in razvijati, kar pa nujno ne pomeni, da gre le za finančno pridobitni del delovanja na kratek rok, ampak za razvoj, če se lahko tako izrazimo pilotnega projekta podajanja osnovno pravnih informacij na področju civilnega prava v Sloveniji.

Kaj si želiš, da bi se izboljšalo na tvojem področju dela, v Pristopu Šoštanj?

V smislu našega delovanja v Pristop-u Šoštanj ne vidimo tega, da bi bile potrebne še kakšne izboljšave, saj nam Pristop Šoštanj nudi vse tisto kar najbolj potrebujemo in to so različni tipi poslovnih konceptov ljudi in njihovih podjetij s katerimi se dopolnjujemo pri svojem delu. Najbolj pa so za nas pomembni prostori, kjer sprejemamo naše stranke.

O ALEŠU GOSTEČNIKU

Kdo je Aleš Gostečnik?

Če se opišem na kratko bi rekel, da je Aleš Gostečnik predvsem praktik, človek dejanj, odprtega duha, razumevanja in človek, ki se nikoli ničesar ne ustraši, ki vedno išče nove rešitve in nove možnosti, tako zasebno, kot poslovno.  V vsakem obdobju mojega odraščanja in razvijanja svojega intelekta sem vedno poskušal zadeve reševati preko praktično pridobljenih  izkušenj. Zase bi rekel, da vedno znam prisluhniti in vpijati znanje in različne teorije skozi prizmo opazovanja in sledenja ljudem, ki so bolj izobraženi, ki so znani intelektualci in strokovnjaki na različnih področjih naše družbe.

Svoje dosedanje izobraževanje bi opisal in sledil temu, da nikoli ni ravno pomembno kako napreduješ, kaj si ta trenutek in kaj si na nekem področju že dosegel, ampak tudi to k čemu stremiš in kaj je tisto kar te žene naprej. Bistvo zadostno visoke izobrazbe se namreč nikoli zares ne konča. Pri mojem delu in ustvarjanju, bom vedno zasledoval tisto najboljše in s tem v družbo vračal največ kar je tisti trenutek možno.

Nikoli me namreč pri mojem delu niso spraševali kaj dejansko sem in kakšna je moja strokovna izobrazna pozicija, kaj se akademsko ali strokovno nahaja pred ali za mojim imenom, ampak je vsak, ki je imel željo po mojem znanju, ki sem ga takrat zmogel to zaznal pri mojih dejanjih in pomoči, ki sem jo lahko tisti hip ponudil ne glede na to kaj sem počel.

V obdobju zadnjih let pa sem na področju izobraževanja dosegel tisti prag, ko sem začel svoje znanje tudi dodatno predvsem teoretično nadgrajevati in ne gledam le na prakso kot takšno.

Trenutno se teoretično izobražujem predvsem v sodelovanju z različnimi pravnimi strokovnjaki na seminarjih, na sodiščih, v odvetniških pisarnah, pravnih pisarnah, notarskih pisarnah. Veliko pa tudi s prebiranjem literature, s sledenjem raznih pravnih predavanj na različnih fakultetah na področju civilnega prava itd. Pri vsem svojem delu, pa sledim tudi zame zelo pomembnemu  Ustavnemu pravu. Prebiram namreč veliko strokovnega gradiva naših domačih, pa tudi mednarodno priznanih pravnih strokovnjakov na področju Ustave in človekovih pravic. Pri mojem delu je namreč  to zelo pomembno, saj se vse pravne informacije na področju civilnega prava začnejo prav pri ustavi in človekovih pravicah kot takšnih. Ustavnemu pravu zato posvečam tudi veliko prostega časa, pogledujem pa tudi po kakšnih člankih in načelih znanih filozofov.

Kaj rad delaš?

Glede na vedno težavno okolje v katerem se najde vsak posameznik in sam pri tem nisem nobena izjema, si nikoli nisem želel lahkotnosti in običajnega življenja. Veliko preizkušenj sem doživel, če tudi so bile težke in včasih celo surove, sem iz tega vedno izvlekel tisto, kar bi lahko bilo koristno tudi za nekoga drugega in od tudi začetki in zametki ideje dela v katerem sem se našel in to zelo rad počnem.

V času Corona krize sem začutil priložnost za poglobljeno razmišljanje kako naprej, kako poiskati nove rešitve in nove priložnosti, zato kolikor mi čas dopušča, le tega izkoriščam za nadgrajevanje svojega teoretičnega znanja, preučevanja in študiranja na področju dela s katerim se ukvarjam. Pri zasebnem življenju, pa mi veliko pomeni moj dom in njegova okolica, družina in naše živali, ki mi dajejo še tisti drugi smisel in me spodbujajo pri zdravem življenju v naravi.

Kaj ti pomeni Coworking Pristop Šoštanj?

Pristop Šoštanj mi je pomagal predvsem v smislu razvijanja ideje, ki je bila leta 2015 še v povojih.

Takrat nisem natančno vedel kako naj bi vse skupaj delovalo. Bistveno pri razvoju moje ideje je bilo to, da smo imeli čas in prostor, ki nam ni nalagal prevelikega finančnega bremena in kjer je bilo veliko miru za poglobljeno razmišljanje o tem kako začeti in nadaljevati.

Zakaj si se našel ravno na tem področju dela?

Moje delo ni ravno posel kot takšen, ampak je poslanstvo. Izjemno sem hvaležen svoji ženi, da mi je to idejo sploh dala. Rekla je pojdi in pomagaj ljudem iz naslova lastne težke izkušnje. Potem je bilo le še potrebno razviti način in obliko opravljanja tega dela. Sliši se enostavno, a je to je vedno znova vsakodnevni izziv. Nikoli ni nič enako, ni ustaljene prakse in ni ponavljajočega dela.

Navdih mi daje ravno to, da sem se pri teh letih našel tam kjer nekaj izjemno rad počnem. In to je delovanje na področju prava, ki lahko laikom deluje kot nekaj le birokrativnega ali zapisanega v uradnem listu, zakonodaji, podzakonskih aktih, sodni praksi, pa v knjigah, člankih, kolumnah ali monografijah, a je ravno nasprotno, pravo je še kako živo in razgibano. Ravno tako pa mi dajejo navdih naše stranke, saj svoje znanje predajam v nekaj resničnega, torej teorijo združeno s prakso in to je tisto kar izboljša še tako težko in nerešljivo življenjsko situacijo, s katero se srečajo naše stranke.

Dati pot navidezno nerešljivemu je največji navdih tega kar počnem!

Tvoja vizija in načrti za prihodnost?

Moja vizija in načrti za prihodnost pri delu, ki ga opravljam je predvsem ta, da svoje delo prilagajam nenehnim vračanjem iz teorije v prakso in nazaj. Izjemno me namreč navdušujejo besede našega ustavnega pravnika , ustavnega sodnika in profesorja  ddr. Klemen Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA), ki zagovarja kroženje možganov.

Tudi moje mnenje je podobno in sicer, če mladi odhajajo na izobraževanje v tujino to ni nič slabega, saj se nekateri s poglobljenim znanjem vračajo nazaj, a tudi to ni dovolj, če spet ne odidejo v tujino po novo znanje in se zopet vračajo, torej krožijo in dajejo družbi tisto nekaj več kar potrebuje za lasten razvoj in umeščenost v neko okolje. Prepogosto pa se dogaja, da naš sistem in družba kot takšna tega ne zna pravilno sprejeti in s tem veliko zamujamo.

Pri mojem delu imam torej v načrtu, da v prihodnje počnem ravno to, da za potrebe svojega dela ves čas aktivno preučujem, študiram in raziskujem teorijo. V nadalje pa vse to prenašam v prakso, ter s tem nenehno krožim, če tudi v lastnem okolju. To doktrino pa potem prenašam v kar najbolje argumentirane osnovne pravne informacije, ki jih potrebujejo naše stranke in družba kot takšna.

Kaj bi sporočil vsem mladim, ki začenjajo pot spoznavanja svojih talentov ali se odločajo za
podjetniško pot?

Mladim bi sporočil predvsem to, da naj si deloma pustijo čas in naj se ne odločajo že pri rosnih letih kaj naj bi počeli skozi življenje. Seveda neka osnovna smer ostaja, a naj si vsak, ki začenja pusti tudi t.i. časovni prostor, da skozi leta morebiti razvije še kakšen dodaten talent, da se lahko pokaže nova priložnost tudi kdaj kasneje.

Z odraščanjem namreč zreleje razmišljamo in po svojih zmožnostih širimo obzorje svojih želja. Z leti torej lahko spoznamo nek nov talent, ki se v nas razvije v nekem določenem času in nikoli ni prepozno razvijati nek potencial tudi na čisto drugem področju v katerem tisti hip delamo.

Podjetniško pot, kot sem že omenil, vidim predvsem v smislu poslanstva in le klasičnega in določenega proizvajanja nekega produkta ali storitve v kateri ni napredka in razvoja. Mladim bi poleg šolanja predlagal tudi sočasno razmišljanje o novih idejah, ki jih odlično lahko razvijajo prav v Coworkingih s tem pa prepoznavajo svoje nove talente in smeri v katere jih bo življenje vodilo v nadaljnji poti, s tem pa svojo, če se tako izrazim odvečno energijo namenjajo za tiste prave stvari.

Kaj si želiš, da bi se izboljšalo pri tvojem delu, v Pristopu Šoštanj?

Kot sem omenil že v predstavitvi naših dveh subjektov, menim da delovanje Pristopa povsem zadošča, čas za nove ideje pa je vedno na razpolago. Zame in za moje delo posebnih izboljšav ne vidim, saj nam je kot uporabnikom omogočeno vse kar potrebujemo za svojo rast in razvoj.

Imaš še kaj za dodati?

Z veseljem bi dodal še nekaj na temo prava in kritike naše družbe.

Želim si namreč  omeniti tudi to, da sem v zadnjem obdobju precej kritičen, do odnosa naše družbe na področju pravnega izražanja in uporabe besednih zvez kot so, vladavina prava, pravna država itd. Moje mnenje je, da prava nikakor ne moremo popularizirati kar se v zadnjem obdobju precej dogaja, tudi na družbenih omrežjih.

Vsi povprek smo namreč že ustavni pravniki, odvetniki, svetovalci, celo sodniki in vsi povprek že razlagamo teorijo prava sploh v trenutnem času te krize. Ravno tako se ne strinjam s tem, da so postala družabna omrežja prostor, kjer se na veliko o tem negativno diskutira. Pravo je nekaj na čemer se gradi že stoletja, zato uporaba besednih zvez in napačna negativna in nestrokovna razprava  javnosti ni ravno prispevek k temu, da se pravo razlaga na ustrezno pravilen način.

To ne pomeni, da družba kot takšna o tem ne moremo razpravljati, seveda moramo, ampak je pomembno to, da vsaj v osnovi pravilno interpretiramo in umeščeno razglabljamo, predvsem pa da smo pri vsem skupaj tudi pluralni.

Seveda moramo biti ves čas kritični, a na pravi način in z vsaj osnovno podlago, ter seveda v okvirju razumnega nesoglasja. Želim si, da ne le na področju prava, ampak tudi drugje stremimo k boljšemu dialogu in vsaj osnovnem izobraževanju o nečem kar si dovolimo diskutirati. Sklepno si torej želim, da se tudi čisto preprosti način komunikacije dvigne na precej višji nivo.

Dodaj odgovor