PREDSTAVITEV PODJETJA LUR GROUP


LUR GROUP, celostne storitve d.o.o
.

Kontakt: info@lurgroup.eu,  +386 64 207 274

Luka Tesovnik, dipl. inž. multim., tehnični direktor

Urša Gorišek, mag. manag., direktorica

Andraž Košar, koordinator ekip

Čeprav najina skupna pot traja le 4 leta pa najino poznanstvo sega daleč v otroštvo. Obiskovala sva namreč isto osnovno šolo in imela tudi nekaj skupnih interesnih dejavnosti kot so taborniki in glasbena šola. Oba sva ljubitelja živali in svoj čas rada preživljava v naravi. Očitno sva že takrat imela več skupnega kot sva se zavedalaJSva namreč zelo različna a hkrati si tudi zelo podobna. Deliva si enake vrednote, imava podoben pogled na življenje in oba sva že kmalu v sebi začutila, da nama je namenjeno imeti drugačno karierno oziroma poslovno pot. Po osnovni šoli, Luka eno leto prej kot jaz, sva odšla vsak svojo pot in se v naslednjih več kot 10 letih skorajda nisva srečala. V tem času sva se izobraževala in si nabirala življenjske izkušnje na osebnem in poslovnem življenju. Nato sta se najini poti po čisto srečnem naklučju leta 2016 zopet srečali in prepletli najino osebno ter nato še poslovno življenje.

Najina poslovna pot se je sicer začela s čisto drugimi produkti, za katere verjameva da bodo v obdobju 5-10 let zopet del najinega posla. Sedanja storitev montaže kovinskih konstrukcij se je razvila iz Lukovih delovnih izkušenj monterja na terenu. Oba sva začutila, da lahko z Lukovim tehničnim znanjem in mojimi sposobnosti upravljanja poneseva to storitev dlje od le golega dela. Tako sva leta 2019 ustanovila podjetje LUR GROUP d.o.o. in začela se je pot osebne in poslovne preobrazbe. Hvaležna sva za vse priložnosti, izzive in osebe, ki nama jih je življenje pripeljalo na najino pot. Včasih ni lahko, sploh kadar se prepletata osebno in poslovno življenje, vedno pa je vredno. Ravno iz najtežjih trenutkov sva se največ naučila. In verjameva, da sva ravno zato z vsakim novim izzivom, ki ga premagava boljši osebi, boljša partnerja, boljša šefa in in ne nazadnje tudi boljša starša. Zavedava se, da ni poslovne rasti brez osebne rasti. Na srečo je najina skupna strast tudi raziskovanje mej najinih zmožnosti, stalno izobraževanje ter spoznavanje novih poslovnih metod in spoznanj. Najino poslanstvo je pomagati ljudem, zato želiva z delovanjem podjetja prinesti čimvečjo dodano vrednost družbi-skozi zadovoljne zaposlene, dobre odnose z naročniki in dobavitelji ter z majhnimi dobrimi deli za ljudi v stiski.

Microsoft Word – PREDSTAVITEV PODJETJA.docx

LUR GROUP d.o.o. je podjetje, ki nudi storitev montaže kovinskih konstrukcij v Sloveniji in tujini za pravne osebe. Trenutno na terenu delujeta dve ekipi monterjev katerih delo usklajuje Andraž Košar, koordinator ekip na terenu. Luka Tesovnik je lastnik in tehnični direktor, ki skrbi za načrtovanje, usklajevanje in kakovostno izvajanje projektov ter je vezni člen z naročniki. Urša Gorišek, je direktorica, ki organizira in vodi poslovno in administrativno vodenje podjetja. Oba opravljava vrsto različnih delovnih nalog, sva »all in one« kot je to običajno za majhna podjetja.

Načrti podjetja:
V letu 2021 nameravamo povečati število ekip na terenu ter postati zastopnik za prodajo kovinskih konstrukcij v Sloveniji in na balkanu.
Dolgoročni cilj podjetja so ponudba lastnih produktov ter razširitev dejavnosti tudi na druga poslovna področja.

Naša vizija:
imeti vodilno vlogo na področju kakovostnih montaž in prodaje kovinskih konstrukcij.

Naše poslanstvo:
Poslanstvo podjetja je delovati in poslovati odgovorno do zaposlenih in poslovnih partnerjev ter s svojimi storitvami in produkti kupcem povečati kakovost zasebnega ali poslovnega življenja. S svojim delovanjem prinašamo dodano vrednost družbi. Naše poslovanje je skrbno in preudarno. Naše vrednote so naše gorivo: srčnost, znanje, izkušnje in kakovost.

Coworking Pristop za nas ni le prostor, kjer lahko podjetja dobijo v najem cenovno ugoden poslovni prostor ampak z vstopom v coworking pridobijo tudi nova poznanstva ter si tako lahko z ostalimi uporabniki izmenjajo izkušnje, nudijo podporo in morda tudi poslovno sodelujejo. Takšen prostor je za mlada podjetja res dragocen, saj si na začetku večina podjetij in samostojnih podjetnikov ne more privoščit lastnih poslovnih prostorov in vseh spremljajočih stroškov.

V prihodnosti bi si želela doživeti svet, ki nebi »ubijal« podjetništva s togimi procesi in zapleteno biraokracijo, temveč bi z ugodnimi pogoji spodbujal poslovno rast in razvoj novih idej. Svet, ki bi razumel bistvo podjetništva in državo, ki bi ustvarjala ugodne pogoje za nove podvige. Želiva si, da bi bilo med podjetniki več sodelovanja kot spotikanja in da bi zavladalo zavedanje, da je za vse dovolj in da se vedno najde pot. Če se le želi.